http://pmcm.ir/news/view/id/5869

برخی به تخریب لباس نقد می پوشانند / این حاشیه ها مرا در خدمت به مردم مصمم تر می کند
تاريخ انتشار خبر : چهارشنبه 19 مهر 1396

دکترمنوچهرجمالی در گفتگوی اختصاصی با شکوفه های زیتون به انتشار مطالبی در یکی از سایت های خبری استانی واکنش نشان داد. ...نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی‌ها فقط ادعای دلسوزی برای شهرستان را دارند گفت: نقد و تخریب دو رفتار نامتناظر است. به گونه ای که راه نقد از تخریب جدا است. وی افزود: نقد، تشخیص سره از ناسره، مرزبندی بین حق و باطل و نشان دادن جهات مثبت و منفی پدیده ها، رفتارها و دیدگاه ها از موضع بی طرفی است.

وی خاطر نشان کرد: تخریبگران بارها به ابزارهایی چون شایعه پراکنی، وارونه نمایی، سیاه نمایی، توهین و … متوسل شده اند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: برخی به تخریب و بهتان لباس فاخر نقد می پوشانند و بدون بیان دلیل و زیر پا نهادن انصاف در صدد تخریب و نادیده انگاشتن ارزشهایی بر می آیند که صیانت از آنها بر همگان فرض مسلم است.

منوچهر جمالی با بیان اینکه وقتم را برای اینگونه تخریب ها تلف نمی کنم اظهار داشت: همواره از افرادی که نقدهایشان برگرفته از واقعیت ها باشد استقبال خواهم کرد و اعتقاد دارم این افراد پیشنهاداتشان در راستای بهبود وضعیت شهرستان است و آنها دلسوزان واقعی مردم هستند.

نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا مشکلات مردم حل شود، بیان کرد: مسئولین و دلسوزان واقعی شهرستان در کنار یکدیگر سعی در پیشبرد اهداف و خدمت به مردم را دارند اما تخریبگران در واکنش به عملی نشدن خواسته های غیرمعقول خود سعی در ایجاد حاشیه و سنگ اندازی در کارها را دارند.

وی تاکید کرد: پر واضح است که طراحان و انتشار دهندگان نقدهای مغرضانه در فضای مجازی، از خداترسی بدور بوده و تلاش دارند به اهداف مورد نظر خود برسند که در این راه خداوند متعال خود عالم به امور هستند.

وی افزود: یقینا بعد از خدا مردم بهترین قاضی هستند و بخوبی این اتفاقات را تحلیل می کنند و صواب را از ناصواب تشخیص می دهند.

جمالی در پایان خاطر نشان کرد: بارها تاکید کرده ام که از نقد منصفانه استقبال می کنم اما این تخریب ها نه تنها تاثیری در من ندارد، بلکه مرا در خدمت به مردم مصمم تر می کند.


چاپ