فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت
شارژر باطری هندزفری

خبر : لیست باتری های موجود در بازار

1395/07/02 - 11:04:37
مدل باتری های مناسب برای انواع گوشی های موجود در بازار را در لیست زیر بصورت انحصاری در سایت فروش اینترنتی پرشام مارکت آماده کردیم تا خریداران بتوانند برای خرید باتری مناسب گوشی موبایل خود بتوانند به راحتی مدل صحیح را انتخاب کنند


مدل

امپر

کد

سرچ مدل گوشی

1

   

NOKIA  BL-4C  F

860

 

6100  2690  1662  1661  1202  1203  6300I  6301  3500C  6136  6131  6126  6125  2652  6101  7270  6260  6170  2650  3108  7200  X2  5100  6133  6103  C205 1

1

   

NOKIA  BL-4C  O

860

 

6100  2690  1662  1661  1202  1203  6300I  6301  3500C  6136  6131  6126  6125  2652  6101  7270  6260  6170  2650  3108  7200  X2  5100  6133  6103  C205 2

1

   

NOKIA  BL-4C  C

860

 

6100  2690  1662  1661  1202  1203  6300I  6301  3500C  6136  6131  6126  6125  2652  6101  7270  6260  6170  2650  3108  7200  X2  5100  6133  6103  C205 3

1

   

NOKIA  BL-5C  f

1050

 

6600  C201  C200  C102  C100  5132  2710  3208C  2730C  5030  2700  5130  2330C  2323C  3610F  3555  3110EvOlve  6555  6267  1650  3110C  3109C  6086  2626  6085  1110I  E50  N72  2610  2310  N71  E60  6270  N91  N70  1600  1101  6230I  6030  6680  6681  6822  6670  6630  2600  3120  7610  6230  6820  3660  7600  2300  1100  6620  6600  3100  6108  N Gage  3650  6263    C202  C203  C206  101  X202  Asha202  Asha203  110  X201  Asha 205  207  208  107 Dual SIM  220  Asha230 1

1

   

NOKIA  BL-5C  O

1050

 

6600  C201  C200  C102  C100  5132  2710  3208C  2730C  5030  2700  5130  2330C  2323C  3610F  3555  3110EvOlve  6555  6267  1650  3110C  3109C  6086  2626  6085  1110I  E50  N72  2610  2310  N71  E60  6270  N91  N70  1600  1101  6230I  6030  6680  6681  6822  6670  6630  2600  3120  7610  6230  6820  3660  7600  2300  1100  6620  6600  3100  6108  N Gage  3650  6263    C202  C203  C206  101  X202  Asha202  Asha203  110  X201  Asha 205  207  208  107 Dual SIM  220  Asha230 2

1

   

NOKIA  BL-5C  C

1050

 

6600  C201  C200  C102  C100  5132  2710  3208C  2730C  5030  2700  5130  2330C  2323C  3610F  3555  3110EvOlve  6555  6267  1650  3110C  3109C  6086  2626  6085  1110I  E50  N72  2610  2310  N71  E60  6270  N91  N70  1600  1101  6230I  6030  6680  6681  6822  6670  6630  2600  3120  7610  6230  6820  3660  7600  2300  1100  6620  6600  3100  6108  N Gage  3650  6263    C202  C203  C206  101  X202  Asha202  Asha203  110  X201  Asha 205  207  208  107 Dual SIM  220  Asha230 3

1

   

NOKIA  BL-6C  F

1150

 

E50  E70  N Gage QD  112 1

1

   

NOKIA  BL-6C  O

1150

 

E50  E70  N Gage QD  112 2

1

   

NOKIA  BL-4B  O

800

 

6111  7070Prism  7500Prsim  2630  2760  2660  N76  7373  7370  5000

1

   

NOKIA  BL-4B  F

800

 

6111  7070Prism  7500Prsim  2630  2760  2660  N76  7373  7370  5000 1

1

   

NOKIA  BL-4B  C

800

 

6111  7070Prism  7500Prsim  2630  2760  2660  N76  7373  7370  5000 2

1

   

NOKIA  BL-5B  O

890

 

3220  6124C  6121C  5070  5300  5200  6080  5500SpOrt  6070  N80  7360  6060  N90  5140i  6021  6020  3230  7260  5320  5140  6120Classic

1

   

NOKIA  BL-5B  C

890

 

3220  6124C  6121C  5070  5300  5200  6080  5500SpOrt  6070  N80  7360  6060  N90  5140i  6021  6020  3230  7260  5320  5140  6120Classic 1

1

   

NOKIA  BL-5BT  O

870

 

2600C  N75  7510

1

   

NOKIA  BL-5BT  C

870

 

2600C  N75  7510 1

1

   

NOKIA  BL-5CA  C

700

 

1110  2330C  2323C  1680C  1209  1208  1200  1112

1

   

NOKIA  BL-5CA  O

700

 

1110  2330C  2323C  1680C  1209  1208  1200  1112 1

1

   

NOKIA  BL-5CB  O

800

 

1800  1616  1280  100  X205  103  111  113  C101  109  114  105  106

1

   

NOKIA  BL-5CB  C

800

 

1800  1616  1280  100  X205  103  111  113  C101  109  114  105  106 1

1

   

NOKIA  BL-4S  O

860

 

7610S  X302  3710F  7020  6208C  7100S  3600S  2680S

1

   

NOKIA  BL-4S  C

860

 

7610S  X302  3710F  7020  6208C  7100S  3600S  2680S 1

1

   

NOKIA  BL-4CT  O

860

 

5310X  7230  X3  2720F  5630X  7310S  7210S  6600F  6700S

1

   

NOKIA  BL-4CT  C

860

 

5310X  7230  X3  2720F  5630X  7310S  7210S  6600F  6700S 1

1

   

NOKIA  BL-5CT  O

1050

 

5220X  C601  C301  C5  6303IC  3720C  6730C

1

   

NOKIA  BL-5CT  C

1050

 

5220X  C601  C301  C5  6303IC  3720C  6730C 1

1

   

NOKIA  BL-5F  O

950

 

N95  C5TP  X5TD  X501  6710N  6260S  N96  6210N  E65  N93I

1

   

NOKIA  BL-5F  C

950

 

N95  C5TP  X5TD  X501  6710N  6260S  N96  6210N  E65  N93I  1

1

   

NOKIA  BL-6F  O

1200

 

N958G  N79  N78

1

   

NOKIA  BL-6F  C

1200

 

N958G  N79  N78  1

1

   

NOKIA  BP-5M  O

900

 

6220C  5610X  8600LUNA  6500S  7390  5700  6110N

1

   

NOKIA  BP-5M  C

900

 

6220C  5610X  8600LUNA  6500S  7390  5700  6110N  1

1

   

NOKIA  BP-6M  O

1070

 

N73  N77  6288  6151  N93  6233  6282  9300I  3250  6280  9300

1

   

NOKIA  BP-6M  C

1070

 

N73  N77  6288  6151  N93  6233  6282  9300I  3250  6280  9300  1

1

   

NOKIA  BP-6MT  O

1050

 

N81  N82  E51  6720C

1

   

NOKIA  BP-6MT  C

1050

 

N81  N82  E51  6720C  1

1

   

NOKIA  BL-4U  O

1000

 

3120C  5250  5330TV  5530  6600IS  6216C  5730X  5330X  E75  8800GOld arte  8800CarbOn art  8800Sappire art  8800Art  E66  6212C  C503  500  C504  C505  C506  Asha300  Asha305  Asha306  Asha311  Asha 308  Asha 309  Asha206  301  Asha310  Asha 210  Asha 501  515  Asha 503 Dual Sim  Asha 503  Asha 500 Dual Sim  Asha 500  515 

1

   

NOKIA  BL-4U  C

1000

 

3120C  5250  5330TV  5530  6600IS  6216C  5730X  5330X  E75  8800GOld arte  8800CarbOn art  8800Sappire art  8800Art  E66  6212C  C503  500  C504  C505  C506  Asha300  Asha305  Asha306  Asha311  Asha 308  Asha 309  Asha206  301  Asha310  Asha 210  Asha 501  515  Asha 503 Dual Sim  Asha 503  Asha 500 Dual Sim  Asha 500  515   1

1

   

NOKIA  BL-4U  F

1000

 

3120C  5250  5330TV  5530  6600IS  6216C  5730X  5330X  E75  8800GOld arte  8800CarbOn art  8800Sappire art  8800Art  E66  6212C  C503  500  C504  C505  C506  Asha300  Asha305  Asha306  Asha311  Asha 308  Asha 309  Asha206  301  Asha310  Asha 210  Asha 501  515  Asha 503 Dual Sim  Asha 503  Asha 500 Dual Sim  Asha 500  515   2

1

   

NOKIA  BL-5U  O

1100

 

8900E 8900 8900i 2660C

1

   

NOKIA  BL-5U  C

1100

 

8900E 8900 8900i 2660C  2

1

   

NOKIA  BL-4UL  F

1200

 

225  225 DUAL SIM

1

   

NOKIA  BL-4UL  O

1200

 

225  225 DUAL SIM  2

1

   

NOKIA  BL-4J  O

1200

 

C6  600  Lumia 620

1

   

NOKIA  BL-4J  C

1200

 

C6  600  Lumia 620  2

1

   

NOKIA  BL-5J  O

1430

 

5800  X100  X6  5233  C3  5235  N900  5230  X101  Asha200  Asha201  Asha302  Lumia 520  Lumia 525

1

   

NOKIA  BL-5J  C

1430

 

5800  X100  X6  5233  C3  5235  N900  5230  X101  Asha200  Asha201  Asha302  Lumia 520  Lumia 525  2

1

   

NOKIA  BL-5J  F

1430

 

5800  X100  X6  5233  C3  5235  N900  5230  X101  Asha200  Asha201  Asha302  Lumia 520  Lumia 525  3

1

   

NOKIA  BP-3L  F

1300

 

603  ASHA303  LUMIA710  801T  LUMIA610  LUMIA 610 NFC  LUMIA505

1

   

NOKIA  BP-3L  O

1300

 

603  ASHA303  LUMIA710  801T  LUMIA610  LUMIA 610 NFC  LUMIA505  2

1

   

NOKIA  BP-3L  C

1300

 

603  ASHA303  LUMIA710  801T  LUMIA610  LUMIA 610 NFC  LUMIA505  1

1

   

NOKIA  BP-4L  F

1500

 

N97  E73  6760S  6790S  E72  E52  E55  N97  E63  E71  6650F  N810  E61I  E90  E6

1

   

NOKIA  BP-4L  O

1500

 

N97  E73  6760S  6790S  E72  E52  E55  N97  E63  E71  6650F  N810  E61I  E90  E6  1

1

   

NOKIA  BP-4L  C

1500

 

N97  E73  6760S  6790S  E72  E52  E55  N97  E63  E71  6650F  N810  E61I  E90  E6  2

1

   

NOKIA  BL-4D  F

1200

 

E7   N8   E5    N97MINI    T7  702T    808 Pure view

1

   

NOKIA  BL-4D  O

1200

 

E7   N8   E5    N97MINI    T7  702T    808 Pure view  1

1

   

NOKIA  BL-4D  C

1200

 

E7   N8   E5    N97MINI    T7  702T    808 Pure view  2

1

   

NOKIA  BP-5Z  F

1080

 

700

1

   

NOKIA  BP-5Z  O

1080

 

700   1

1

   

NOKIA  BP-5Z  C

1080

 

700   2

1

   

NOKIA  BP- 6X  O

700

 

8800 SIROCCO    8800NORMAL

1

   

NOKIA  BP- 6X  C

700

 

8800 SIROCCO    8800NORMAL  1

1

   

NOKIA  BL-6P  C

830

 

7900C  7900Prsim  6500C

1

   

NOKIA  BL-6P  O

830

 

7900C  7900Prsim  6500C  2

1

   

NOKIA  BL-6Q  C

970

 

6700C

1

   

NOKIA  BL-6Q  O

970

 

6700C  1

1

   

NOKIA  BL-5K  O

1200

 

N85  X700  C7  N86  OrO  701

1

   

NOKIA  BL-5K  C

1200

 

N85  X700  C7  N86  OrO  701  1

1

   

NOKIA  BL-C2  C

900

 

6810  6800  6650  3530  3510  3410  5510  3350  3330  3310

1

   

NOKIA  BL-D3  C

800

 

6610I  3200  7250I  6220  3300  7250  2100  6610  7210

1

   

NOKIA  BN-01  O

1500

 

X    X+

1

   

NOKIA  BN-01  F

1500

 

X    X+   2

1

   

NOKIA  BN-02  O

2000

 

XL

1

   

NOKIA  BN-02  F

2000

 

XL   2

1

   

NOKIA  BP-5H  F

1400

 

LUMIA 630    LUMIA 630 DUAL SMim    LUMIA 635  LUMIA 620

1

   

NOKIA  BP-5T  F

1650

 

LUMI 820

1

   

NOKIA  BV-5S  F

1800

 

X2

1

   

NOKIA  BP-4W  F

2500

 

LUMIA 810  LUMIA 822  LUMIA 720

1

   

NOKIA  BP-4BW  F

3400

 

LUMIA 1520  LUMIA 1320

1

   

NOKIA  BP-4GW  F

2000

 

LUMIA 920  LUMIA 720

1

   

NOKIA  BP-4GWA  F

2000

 

LUMIA 625

1

   

NOKIA  BL-4YW  F

2000

 

LUMIA 925

1

   

NOKIA  BV-5XW  F

2000

 

LUMIA 1020

1

   

NOKIA  BV-5JW  F

1450

 

N9  800C  LUMIA 800

1

   

NOKIA  BV-T5A  F

2200

 

Lumia 1020 EOS

1

   

NOKIA  BP-6EW  F

1830

 

LUMIA 900

1

   

SONY  BST-15  C

1260

P910

P910  P900  P800  Z1010

1

   

SONY  BST-25  C

770

T16

T168  T608  T610  T616  T637

1

   

SONY  BST-27  C

780

Z600

Z600 S710a S700i

1

   

SONY  BST-30  O

700

 

K700  K300  K500  J210  T290  K508  T230  F500I  Z200  Z500

1

   

SONY  BST-33  C

1000

 

k800  C901  J105  G705  T700  W595  G502  G900  G700  C702  W890  K660  W960  K530  Z750  W880  K810  W610  K550  Z610  W850  K790  Z530  W950  M600  W900  Z800  Z700  AINO  C903  V800  P990  W300  W830  W660  Z320  Z250  K630  W705  W395  W205  SATIO  W100(SPIRO)  TM506  W302  W715  txt

1

   

SONY  BST-33  O

1000

 

k800  C901  J105  G705  T700  W595  G502  G900  G700  C702  W890  K660  W960  K530  Z750  W880  K810  W610  K550  Z610  W850  K790  Z530  W950  M600  W900  Z800  Z700  AINO  C903  V800  P990  W300  W830  W660  Z320  Z250  K630  W705  W395  W205  SATIO  W100(SPIRO)  TM506  W302  W715  txt

1

   

SONY  BST-36  O

1000

 

K310  T280  J270  W350  Z310  K320  K510  Z550  Z558  W200

1

   

SONY  BST-36  C

900

 

K310  T280  J270  W350  Z310  K320  K510  Z550  Z558  W200

1

   

SONY  BST-37  O

900

 

K750  W700  W800  W810  K220  W710  Z710  K610  J230  W550  Z520  K608  K600  V600  W600  J220  J100  V630  J110  J120  K200

1

   

SONY  BST-37  C

900

 

K750  W700  W800  W810  K220  W710  Z710  K610  J230  W550  Z520  K608  K600  V600  W600  J220  J100  V630  J110  J120  K200

1

   

SONY  BST-38  C

970

 

S500  W150   YENDO    S312  W995  C905  T303  W980  C902  Z710  R306  W760  K710  K850  T650  W580  C510  Z780  W902  JALOU

1

   

SONY  BST-38  O

970

 

S500  W150   YENDO    S312  W995  C905  T303  W980  C902  Z710  R306  W760  K710  K850  T650  W580  C510  Z780  W902  JALOU

1

   

SONY  BST-39  O

900

 

W910  Z555  W380  W20   ZYLO   W508  T707  w20

1

   

SONY  BST-39  C

900

 

W910  Z555  W380  W20   ZYLO   W508  T707  w20

1

   

SONY  BST-40  C

980

 

P1

1

   

SONY  BST-40  O

980

 

P1

1

   

SONY  BST-41  O

1500

 

Xperia X1  Xperia X2  Xperia X10  MT25    NEO L   Aspen  Xperia Play

1

   

SONY  BST-41  F

1500

 

Xperia X1  Xperia X2  Xperia X10  MT25    NEO L   Aspen  Xperia Play

1

   

SONY  BST-41  C

1500

 

Xperia X1  Xperia X2  Xperia X10  MT25    NEO L   Aspen  Xperia Play

1

   

SONY  BST-42  C

1000

 

J130  J132

1

   

SONY  BST-42  O

1000

 

J130  J132

1

   

SONY  BST-43  O

1000

 

Cedar  J20   Hazel     K970   ELM    Yari  T715  WT13   Mix walkman 

1

   

SONY  BST-43  C

1000

 

Cedar  J20   Hazel     K970   ELM    Yari  T715  WT13   Mix walkman 

1

   

SONY  EP500  O

1200

 

U5   Vivaz     Xperia mini prO   XPERIA X10 mini prO2     Xperia X8    Shakira      W8  WT19i    Live With walkman       ST17i   Xperia active    WT18  Vivaz prO  ST25    Xperia mini 

1

   

SONY  EP500  F

1200

 

U5   Vivaz     Xperia mini prO   XPERIA X10 mini prO2     Xperia X8    Shakira      W8  WT19i    Live With walkman       ST17i   Xperia active    WT18  Vivaz prO  ST25    Xperia mini 

1

   

SONY  EP500  C

1200

 

1395/07/02 - 11:04:37
برچسب هاي خبر :شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي