فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت
شارژر باطری هندزفری

خبر : تلفن تماس فروشگاه های بازار کامپیوتر تهران

1395/05/18 - 13:50:14
آرشیوی کامل از تلفن های تماس بازار کامپیوتر غرب تهران با عنوان بازار کامپیوتر یاران که در اختیار نیاز مندان به این موضوع قرار داده شده است ، در صورتی که نیاز به تغییر اطلاعات یا اضافه کردن واحد جدید دارید لطفا در بخش نظرات اعلام کنید تا اصلاح یا اضافه شود


 

پلاک نام فروشگاه مسئول فروشگاه تلفن های تماس فکس (دورنگار) تلفن همراه
۱ سینا سیستم مؤیدی ۴۴۰۵۰۶۲۲ ۴۴۰۶۱۷۸۹ ۰۹۱۹۲۹۷۱۸۹۹
۳ رایانت حمیدرضا حاجی نصرالله ۴۴۰۱۳۲۴۹ ۴۴۰۱۳۲۴۹ ۰۹۱۲۳۰۱۳۷۹۵
۳ شهداد سیستم حامد دولت آبادی ۴۴۰۵۸۶۶۲   ۰۹۱۲۲۵۰۹۹۸۲
۴ مرکز اپل پارسه امیر امامی ۴۴۰۵۷۷۸۱ - ۴۴۰۵۸۴۹۴ ۴۴۰۵۸۴۹۴  
۵ جوان رایانه محسن عبادالهی ۴۴۰۰۲۱۷۵ ۴۴۰۰۲۱۷۵ ۰۹۱۲۱۸۷۷۵۶۸
۶ مهسا سیستم علی جعفری ۴۴۰۰۵۷۲۸ - ۴۴۰۷۲۳۷۹ ۴۴۰۷۲۳۷۹  
۷ نیلوفر آبی علیرضا محمدی ۴۴۰۰۶۳۸۱ - ۴۴۰۵۰۷۵۶   ۰۹۱۲۷۱۵۵۷۹۰
۹ آراد رایانه پویان عاصی ۴۴۰۵۸۶۴۳ ۴۴۰۵۸۶۴۳ ۰۹۳۵۴۳۱۷۱۰۱
۹ مانتیس رایانه امیر نقدی ۴۴۰۵۱۲۱۹ ۴۴۰۴۸۲۶۸  
۱۱ امیر رایانه داریوش منصوری ۴۴۰۸۰۹۳۱ - ۴۴۰۵۱۵۰۹ - ۴۴۰۷۵۲۹۶    
۱۲ نیکا نیما هاشمی ۴۴۰۵۶۲۶۲ - ۴۴۰۴۲۴۳۹ ۴۴۰۴۲۴۳۹  
۱۳ فرشید فرشید سلمان زاده ۴۴۹۶۱۱۴۵ - ۴۴۹۶۱۱۴۶ ۴۴۹۶۲۱۷۶  
۱۴ تک رایان سعید یگانه ۴۴۰۵۰۷۷۳ ۴۴۰۵۰۷۷۳  
۱۵ اس ام تی ترابی ۴۴۰۵۱۴۱۷ - ۴۴۰۵۰۳۲۳ ۴۴۰۵۱۴۱۷ ۰۹۱۲۲۴۶۲۱۰۶
۱۶ پیکسل رین میلاد مرتضوی ۴۴۰۶۱۴۵۷ - ۴۴۹۵۲۱۷۸   ۰۹۳۵۸۲۹۰۶۴۹
۱۷ پاسارگاد عرفان احمدی ۴۴۰۹۴۰۸۴ - ۴۴۰۴۲۶۶۰ - ۴۴۰۶۱۲۲۵    
۱۸ صفر و یک پیمان خدایی ۴۴۰۸۶۷۶۲ ۴۴۰۸۶۸۵۶  
۲۰ تاژنگ رامین فریور ۴۴۰۵۸۷۱۳    
۲۱ طنین نبی زاده ۴۴۰۵۰۴۳۳ ۴۴۰۵۰۴۳۴  
۲۲ آرتا موبایل آرتا بیانی ۴۴۰۵۸۸۳۸ ۴۴۹۵۲۶۹۳  
۲۳ موبی تک پدرام ۴۴۰۵۰۳۷۲ - ۴۴۰۵۰۳۷۳   ۰۹۱۲۵۸۰۲۰۰۱
۲۴ بلوط نیما نامور ۴۴۰۲۲۱۰۰ ۴۴۰۵۰۳۷۰ ۰۹۱۲۵۰۰۲۳۵۳
۲۵ IBM Shop مهرداد احمدی ۴۴۰۰۵۲۳۰ - ۴۴۰۰۵۱۱۲ ۴۴۰۰۵۲۳۰ ۰۹۱۲۷۱۰۷۹۷۷
۲۶ مسیر سبز وحید تجددی ۴۴۰۰۰۴۶۵ ۴۴۰۵۸۵۱۸  
۲۷ آس موبایل صدرا بیانی ۴۴۰۵۹۰۸۰ - ۴۴۰۵۹۱۰۷ ۴۴۰۵۹۱۰۷  
۲۸ کافی نت صدف اسکوئی ۴۴۰۷۸۹۱۰    
۲۹ پایتخت پارسا ۴۴۰۴۳۳۰۰ - ۴۴۰۴۲۶۲۹ - ۴۴۰۴۲۶۱۷ ۴۴۰۴۲۶۱۷  
۳۱ صابر صابر نعیمی ۴۴۰۵۸۵۹۶    
۳۲ سهند فرهاد خداپرست ۴۴۰۵۱۴۹۷ - ۴۴۰۵۱۴۸۷ - ۴۴۰۴۲۳۳۳ - ۴۴۰۳۰۸۵۲ - ۴۴۰۳۰۸۵۳ ۴۴۰۵۰۸۱۶  
۳۳ کوروش علیرضا مرادی ۴۴۰۵۰۳۵۱ - ۴۴۰۵۰۳۵۲ ۴۴۰۵۰۳۵۲  
۳۴ آریا روشنایی ۴۴۰۷۷۲۷۹    
۳۵ صدرا موبایل محمدرضا اکبر زاده ۴۴۰۵۰۳۵۵ - ۴۴۰۵۰۳۵۶ ۴۴۰۵۰۳۵۶  
۳۶ رسپینا بابک کاوه ۴۴۰۵۰۲۵۶ - ۴۴۰۵۰۲۵۷ - ۴۴۰۵۰۲۵۸ ۴۴۰۵۰۲۵۸  
۳۷ سی دی نقره ای هومن بدیعی ۴۴۰۷۴۵۵۳ - ۴۴۰۵۱۰۷۳    
۳۸ تکنیک سالاری ۴۴۰۵۱۲۵۴ - ۴۴۰۸۲۸۹۹    
۳۹ اندیشه رایانه تقوی ۴۴۰۸۵۱۵۱ ۴۴۰۸۵۱۵۱  
۴۰ ستاره سبز امید محمد آبادی ۴۴۰۶۴۴۰۴ - ۴۴۰۵۱۲۴۷    
۴۱ موبایل عسل علیرضا احمدی ۴۴۰۵۰۳۵۴ ۴۴۰۵۰۳۵۳ ۰۹۱۲۲۰۰۶۲۷۵
۴۲ دیبا سیستم كوروش خسروی ۴۴۰۵۹۲۳۰ - ۴۴۰۵۹۲۸۱ ۴۴۰۵۹۲۳۰  
۴۳ ستاره سبز 3
 
فرهاد ۴۴۰۰۶۸۴۵    
۴۴ کارا سلطان محمدی ۴۴۰۰۸۵۱۶ ۴۴۰۲۲۲۱۰  
۴۵ حمید حمید مصطفایی ۴۴۰۴۲۵۷۴ - ۴۴۰۴۲۵۴۷ ۴۴۰۴۲۵۴۷  
۴۶ کنج مجید ابوطالبی فرد ۴۴۰۵۸۵۱۸ - ۴۴۹۶۷۰۸۹    
۴۷ یاران رایانه امید بدیعی ۴۴۰۴۳۴۴۳   ۰۹۱۲۲۱۴۸۱۴۱
۴۸ ویستا مهر احمد خسروی ۴۴۰۷۴۹۸۵ - ۴۴۰۵۳۶۹۴ ۴۴۰۷۴۹۸۵  
۴۹ کیان مهرداد موحدی ۴۴۰۵۸۴۴۳ - ۴۴۰۸۲۴۸۱ - ۴۴۰۰۱۶۶۳ ۴۴۰۸۲۴۸۱ ۰۹۱۹۹۱۱۶۸۳۴
۵۰ روژین مهدی موحدی ۴۴۰۵۱۳۸۷ ۴۴۰۸۲۴۸۱  
۵۱ لاوان وحید عایفی ۴۴۰۶۷۶۷۶ - ۴۴۹۵۱۰۰۲ - ۴۴۰۵۰۷۴۵ ۴۴۰۵۰۷۴۸  
۵۳ تاپ شاپ احمد طالبی ۴۴۰۵۰۶۵۴ - ۴۴۰۵۰۶۵۳ ۴۴۰۵۰۶۵۳ ۰۹۱۲۱۴۶۱۵۴۴
۵۴ امین همراه امین مهدی طبسی ۴۴۰۵۰۶۵۱ - ۴۴۰۵۰۶۵۲    
۵۵ گالری یاران جهانگیر مقصود لو ۴۴۰۵۱۳۲۷ ۴۴۰۵۱۳۲۷  
۵۶ ناوک حسن سلیمانی ۴۴۰۵۸۸۹۳ ۴۴۰۴۴۲۱۳  
۵۷ هایدا فون سعید کوهستانی ۴۴۰۷۳۹۳۵ ۴۴۰۴۲۳۸۶  
۵۸ دو دوست محمدرضا رستگار ۴۴۰۵۰۲۵۴ - ۴۴۰۵۰۲۵۵ ۴۴۰۵۰۲۵۹  
۵۹ گوگل محمدعلی مقصودلو ۴۴۰۵۰۲۵۱    
۶۰ مارون محمد فلاحتی ۴۴۰۵۰۳۷۴ - ۴۴۰۵۰۷۹۵ ۴۴۰۵۰۳۷۴  
۶۱ ستاره سبز 2
 
سعید سپانلو ۴۴۰۰۵۰۶۰   ۰۹۱۹۲۲۶۷۲۶۷
۶۳ پرشین موبایل حمید خوشحال ۴۴۰۵۱۰۹۴   ۰۹۱۰۲۴۱۲۶۲۲
۶۴ تراشه سبز گلچين ۴۴۰۵۸۶۹۶   ۰۹۳۸۱۳۶۲۶۳۶
۶۴ پارمیس فراهانی -۴۴۰۵۸۹۳۴ ۴۴۰۵۸۶۹۳ --۰۹۱۹۰۹۱۴۸
۶۵ پازل رضایی ۴۴۰۳۰۵۰۱   ۰۹۱۲۳۹۰۵۵۳۶
۶۵ سیستم پردازان احسان ابویسانی ۴۴۰۵۳۸۳۷   ۰۹۳۶۳۹۷۰۰۴۳
۶۷ همت شاهمیری ۴۴۰۵۹۲۰۳ - ۴۴۰۹۵۸۱۵ ۴۴۰۹۵۸۱۵ ۰۹۳۶۱۹۵۱۱۳۳
۶۸ گریپ نجار ۴۴۰۳۱۱۵۱   ۰۹۱۰۲۱۰۵۳۱۲
۶۹ موبایل پایتخت وحید سعیدی ۴۴۰۵۰۴۳۱ - ۴۴۰۵۰۴۳۲ ۴۴۰۵۰۴۳۲  
۷۰ اهورا رایانه میلاد حسنی ۴۴۰۵۰۲۶۰ - ۴۴۰۵۰۲۶۱    
۷۱ رضا رایانه رضا ۴۴۰۷۴۷۵۹    
۷۲ موبایل پارس هادی دولت آبادی ۴۴۰۵۱۳۰۲    
۷۴ افروز سیستم محسن افروزی ۴۴۹۷۶۵۲۲   ۰۹۱۲۵۹۰۵۰۵۳
۷۵ پارس سیستم حسین کوچکخواه ۴۴۹۵۵۸۴۳ ۴۴۰۹۹۴۵۸ ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۷۳
۷۶ فراگامان مجید سعیدی ۴۴۰۴۲۵۸۴   ۰۹۱۲۲۶۰۶۲۵۸
۸۰ کارینو گرافیک حسن پور ۴۴۰۴۰۵۱۸ - ۴۴۰۴۲۵۳۴ ۴۴۰۴۲۵۳۸ ۰۹۱۲۳۰۳۷۴۰۲
۸۳ فرانگر جعفری نژاد-مبارکی ۴۴۹۵۲۶۹۵ - ۴۴۹۵۲۶۹۷ ۴۴۹۵۲۶۹۷ ۰۹۱۲۲۹۵۵۹۸۰
1395/05/18 - 13:50:14
برچسب هاي خبر :شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي